Työterveyshuolto

Työterveyshuolto

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto, joka on työntekijöille maksutonta. Lainsäädännön vaatima pakollinen työterveyshuolto kattaa kuitenkin ainoastaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon. Lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöille myös sairaanhoidon. Kattava työterveyshuolto voi olla yritykselle kilpailuetu haettaessa uutta työntekijää ja lisäksi on hyvä huomata, että jos työntekijät pääsevät nopeasti hoitoon työterveyshuollon kautta, se säästää aikaa. Lisäksi oma työterveyslääkäri tuntee paremmin yrityksessäsi tehtävän työn ja osaa arvioida esimerkiksi sitä, rajoittaako työntekijän sairaus tai vamma hänen työtehtävissään tarvittavaa työkykyä.

Työnantajalla on työterveyshuollon järjestämiseksi oltava työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa laadittu kirjallinen sopimus, sekä toimintasuunnitelma työterveyshuollon järjestämisestä.

Näin järjestät yrityksen työterveyshuollon

 1. Sopimalla työterveyshuollon järjestämisestä kunnan terveyskeskuksen kanssa. Kunnan terveyskeskuksen on tarjottava työterveyshuollon palvelut niitä haluaville työnantajille.

2. Ostamalla työterveyshuoltopalvelut yksityiseltä työterveyspalveluyritykseltä. Työterveyspalveluita tarjoavilla yrityksillä on valmiit mallit ja prosessit yrityksesi työterveyshuollon järjestämiseksi. Kannattaa keskustella eri palveluntarjoajien kanssa ja valita omalle yrityksellesi sopivin kumppani.

Työterveyshuollon kelakorvaukset

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksia. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Työnantajalle maksettava korvaus ei kuitenkaan voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää, jonka Kela vahvistaa vuosittain.

Korvattava työterveyshuolto pohjautuu aina työterveyshuoltosopimukseen, työpaikkaselvitykseen sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, joiden pitää olla ajan tasalla.

Työnantaja voi saada korvausta:

1) ehkäisevästä työterveyshuollosta 

2) yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta, jonka työnantaja hankkii samalta työterveyshuollon palveluntuottajalta kuin ehkäisevän työterveyshuollon palvelut.

Voit lukea lisää aiheesta Kelan sivuilta:

Kela – Korvattava työterveyshuolto