Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen aloittaminen

Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen aloittaminen

Työsopimuslain soveltamisalan lähtökohtana on työsopimuksen käsite ja laista käyvät ilmi myös työsuhteen tunnusmerkit. Jos työn tekeminen täyttää kyseiset tunnusmerkit, eli jos työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan, on työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde työsuhde.

Tunnusmerkkien täyttyessä eivät osapuolet siis voi itse päättää, onko heidän välisensä oikeussuhde työsuhde vai ei. Käytännössä työsuhteen olemassaololla on suuri merkitys, sillä vain sen perusteella voidaan arvioida, onko henkilöllä oikeus esimerkiksi ylityökorvaukseen, vuosilomakorvaukseen, tapaturmakorvaukseen tai työeläkkeeseen,

Työsopimuslain soveltamisalan lähtökohtana on työsopimuksen käsite ja laista käyvät ilmi myös työsuhteen tunnusmerkit. Jos työn tekeminen täyttää kyseiset tunnusmerkit, eli jos työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan, on työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde työsuhde.

Tunnusmerkkien täyttyessä eivät osapuolet siis voi itse päättää, onko heidän välisensä oikeussuhde työsuhde vai ei. Käytännössä työsuhteen olemassaololla on suuri merkitys, sillä vain sen perusteella voidaan arvioida, onko henkilöllä oikeus esimerkiksi ylityökorvaukseen, vuosilomakorvaukseen, tapaturmakorvaukseen tai työeläkkeeseen,