Työlainsäädäntö ja työantajan velvoitteet

Työlainsäädäntö ja työantajan velvoitteet​​

Työnantajaksi ryhtyminen tuo mukanaan erinäisiä velvoitteita. Osa näistä velvoitteista tulee lainsäädännöstä, osa taas toimialakohtaisista työehtosopimuksista.

Yrittäjän tai työnantajan ei tarvitse osata ulkoa työsopimuslain tai työehtosopimusten säännöksiä, mutta on hyvä tietää, mistä tietoa löytyy sekä se, miten eri lait sekä työehtosopimusten säännökset työnantajan ja työntekijän oikeuksiin sekä velvollisuuksiin vaikuttavat.

On sekä työnantajan että työntekijän etu, kun asiat on alusta asti hoidettu oikein ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.