Muut korvaukset

Muut korvaukset

Työehtosopimus tai työntekijän kanssa erikseen sovittu käytäntö voi velvoittaa työnantajan suorittamaan työntekijälle erilaisia korvauksia työmatkoista syntyneistä kustannuksista. Laki ei velvoita tällaisten kustannusten korvaamiseen, vaan korvausmääräykset perustuvat työehtosopimuksiin tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.

Työehtosopimusten määräykset noudattavat yleensä pitkälti Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista, jossa säädetään verovapaasti suoritettavien korvausten määrä ja verovapauden edellytykset. Mikäli työehtosopimus velvoittaisi maksamaan enemmän korvauksia kuin mitä Verohallinon päätöksen mukaan voidaan verovapaasti suorittaa, työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat verovapaita vain Verohallinnon linjaamaan enimmäismäärään saakka. Tätä ylittävistä osista tulee pidätykset ja maksut hoitaa normaalisti.

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle. Työmatkoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä työnantajan määräyksestä tehtäviä erillisiä matkoja, ei siis koskaan matkaa varsinaisen työpaikan ja kodin välillä.

Verovapaasti suoritettavia korvauksia ovat mm:

  • kilometrikorvaukset 

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät määräytyvät verohallinnon päätöksen mukaan.

  • kotimaan ja ulkomaan päivärahat

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta. Verovapaan päivärahan määrä riippuu työmatkan kestosta ja siitä, suuntautuuko matka kotimaahan vai ulkomaille.

  • ateriakorvaukset

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

  • majoittumiskorvaukset

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.