Milloin työntekijän palkkaaminen on kannattavaa

Milloin työntekijän palkkaaminen on kannattavaa

Yrittäjästä työnantajaksi ryhtyessä suurimpia taloudellisia kysymyksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen yhteydessä ovat työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä se, onko työntekijän palkkaaminen kannattavaa.

Budjetoi työnantajamaksut

Kun ryhdyt työnantajaksi, maksettavaksesi tulee varsinainen työntekijälle maksettavan palkan lisäksi erilaisia työnantajamaksuja. Hyvä muistisääntö näiden osalta on, että työnantajamaksut itsessään ovat itsessään toimilasta riippuen noin 20-25% lisää maksamaasi työntekijän palkkaan.

Työnantajana maksat palkanmaksun oheiskustannuksina seuraavia pakollisia työnantajamaksuja:

  • Työeläke-, sairausvakuutus-, ja työttömyysvakuutusmaksu sekä tapaturma-, ja ryhmähenkivakuutusmaksu.


Jos uuden kokoaikaisen työntekijän palkka on esimerkiksi 2500 euroa kuukaudessa, tämän summan päälle tulevat maksettavaksi seuraavat pakolliset työnantajamaksut (2020).

  • Työnantajan (keskimääräinen) työeläkevakuutusmaksu 16,95 %
  • Sairausvakuutusmaksu 1,34%
  • Työttömyysvakuutusmaksu 1,26%
  • Tapaturmavakuutusmaksu 0,70%
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07%
    • 2500 euroa x 1,2032 = 3008 euroa.

Lisäksi on hyvä huomioida, että työnantajana sinun tulee tilittää palkanmaksun yhteydessä myös työntekijän osuudet sosiaalivakuutusmaksuista.

Muut kustannukset

Pakollisten työnantajamaksujen lisäksi palkkaamisen yhteydessä kannattaa huomioida myös tehdystä työstä maksettavan palkan lisäksi aiheutuvat muut kulut. Tällaisia kuluja ovat mm. vuosilomapalkka, mahdolliset lomarahat sekä työehtosopimusten perusteella arkipyhävapaista maksettavat palkat. Lisäksi kuluja voi aiheutua rekrytoinnista, työntekijän perehdyttämisestä, koulutuksista, uuden työntekijän palkkaukseen liittyvistä̈ vaate-, työkalu- tai toimitilakuluista sekä kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvien kulujen kasvusta. Työsuhteen kestäessä kuluja voi lisäksi aiheutua työterveyshuollosta, sairauspoissaoloista, sijaiskustannuksista sekä erilaisista vapaaehtoisista henkilöstökuluista.

Yleisesti voidaan todeta, että todellisten kustannusten selvittämiseksi työntekijän bruttopalkka tulee kertoa 1,5-1,6:lla. Tällöin esimerkiksi 2800 euron bruttokuukausipalkka tarkoittaa, että työntekijästä̈ koituu työnantajalle keskimäärin 4200 euron kulut kuukaudessa.

Erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaamista pohtiessa on siis olennaista tehdä̈ realistiset laskelmat siitä, onko töitä̈ tiedossa riittävästi ja kuinka paljon lisää̈ tuottoa työntekijän pitäisi yrityksellesi tuoda, jotta palkkaaminen on kannattavaa.

Jos työntekijästä̈ koituvat todelliset kustannukset ovat aiemmassa esimerkissä̈ mainitut 4200 euroa kuukaudessa, vähintään tämän verran myyntivoittoa työntekijän pitäisi yritykselle työpanoksellaan tuoda. Näin kyseisen työntekijän palkka saadaan maksettua ilman, että̈ yrityksellesi aiheutuu tappiota.

Tuki työntekijän palkkaamiseen

Työntekijän rekrytoimiseen ja palkkaamiseen sekä myös työntekijän palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin on mahdollista tietyissä tapauksissa saada myös ulkopuolista tukea.

Työllistä taidolla-palvelu

TE-palvelut tarjoaa apua yrittäjille myös uuden työntekijän etsimiseen ja palkkaukseen. Voit hyödyntää esimerkiksi maksutonta Työllistä taidolla -palvelua, jonka kautta saat neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja työnantajuudesta. Palvelun tavoitteena on, että pääset eteenpäin työntekijän hankkimisessa ja mahdolliset työsuhteet tai sopimussuhteet käynnistyvät mahdollisimman sujuvasti.

Lue lisää: Työllistä taidolla-palvelu

Taloudelliset tuet – palkkatuki

Työntekijän palkkaamiseen on tietyissä tilanteissa tarjolla myös taloudellista tukea. Yleisin taloudellisen tuen muoto on palkkatuki, jota työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos hän ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai ei pääse koulutukseen.

Palkkatuella työllistetään ensi sijassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.

Taloudellisten tukien osalta kannattaa pitää mielessä, että tukien selvittämisessä menee aina jonkin verran aikaa, joten ole liikkeellä ajoissa. Mahdollisuus tukien saamiseen kannattaa aina selvittää etukäteen sekä hoitaa tukien hakeminen ennen työntekijän palkkaamista ja työsopimuksen tekemistä.

Rekrytointi

Mistä sopivan työntekijän sitten löytää? Katsele rohkeasti ympärillesi, puhu monenlaisten ihmisten kanssa ja kerro, että etsit työntekijää kasvuyrityksellesi. Usein ensimmäinen työntekijä voi löytyä myös perhe- tai tuttavapiiristä.

Muista, että uusien työntekijöiden etsiminen on myös osa yrityksesi markkinointia. Usein myös asiakkaasi voivat toimia sanansaattajina ja vinkata sinulle sopivista henkilöistä. Jos käytät yrityksesi toiminnassa aktiivisesti sosiaalista mediaa, kannattaa sitä hyödyntää myös työntekijän etsinnässä – kerro siis omassa ja yrityksesi somekanavissa, että etsit osaajia.

Omien kanaviesi lisäksi TE-toimisto voi auttaa sinua löytämään oikean osaajan yritykseesi. Kun ilmoitat avoimesta roolista TE-palveluille, he julkaisevat sen sopimissanne kanavissa ja tarjoavat neuvontaa niissä asioissa, jotka liittyvät työpaikan täyttämiseen. Lisäksi TE-toimisto etsii sopivia ehdokkaita ja voivat esitellä niitä yritykselle.

Halutessasi voit myös hyödyntää oppilaitosten ilmaisia rekrytointisivustoja tai yksityisten palveluntarjoajien maksullisia rekrytointisivustoja ja julkaista ilmoituksesi niissä.