Anställningsrådgivning för småföretag


Den arbetsjuridiska rådgivningen, som genomförs som arbets- och näringsministeriets projekt, erbjuder företag hjälp i anställningsfrågor. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska på numret 09–229 224 och via e-post på adressen neuvonta@yritystentyosuhdeneuvonta.fi. Projektet omfattar också juridisk utbildning i arbetsrättsliga frågor till exempel i form av webinarier och kurser. 

 

Syftet med projektet är att hjälpa småföretagare och ensamföretagare som är intresserade av sysselsättande att anställda nya arbetstagare. Rådgivningen pågår till slutet av 2021.

Telefontjänsten för den arbetsjuridiska rådgivningen betjänar vardagar kl. 8–16 på numret 09 229 224

– Frågor kan även sändas med e-post till adressen: neuvonta@yritystentyosuhdeneuvonta.fi

– Rådgivningen är avgiftsfri och öppen för alla företagare.

– Rådgivningen finansieras av arbets- och näringsministeriet.

– Den arbetsjuridiska rådgivningen hjälper inte i juridiska tvistprocesser eller upprättar några dokument.