Pienten yritysten työsuhdeneuvonta

Apua yrittäjälle

Työ- ja elinkeinoministeriön hankkeena toteutettava työoikeudellinen neuvonta tarjoaa yrityksille apua työsuhdekysymyksissä. 

Hankkeessa annetaan myös oikeudellista koulutusta työoikeudellisissa asioissa esimerkiksi webinaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Oikeudellinen työsuhdeneuvonta on maksuton ja avoinna kaikille yrittäjille. Oikeudellisissa riitaprosesseissa avustaminen ja asiakirjojen laatiminen eivät sisälly hankkeeseen.

Tästä klikkaamalla saat käyttöösi:  Pienyritysten työsuhdenneuvonta -oppaan.

Pienten yritysten työsuhdeneuvontahanke

Suomen hallitus on myöntänyt hankerahoituksen pienten yritysten työsuhdeneuvontaan ja kutsunut hankkeen toteuttajaksi Suomen Yrittäjät ry:n. Hankkeen tavoite on auttaa pienyrittäjiä ja työllistämisestä kiinnostuneita yksinyrittäjiä palkkaamaan työntekijöitä. Neuvonta kestää vuoden 2021 loppuun saakka.

Tapahtumat ja koulutukset

No event found!

Työlainsäädäntö ja työantajan velvoitteet

Yrittäjän tai työnantajan ei tarvitse osata ulkoa työsopimuslain tai työehtosopimusten säännöksiä, mutta on hyvä tietää, mistä tietoa löytyy sekä se, miten eri lait sekä työehtosopimusten säännökset työnantajan ja työntekijän oikeuksiin sekä velvollisuuksiin vaikuttavat. 

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Kun ryhdyt suunnittelemaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista yrityksesi palvelukseen, pohdi mihin tehtäviin tarvitset lisätyövoimaa. Millainen ammattilainen sopisi juurin sinun yritykseesi ja mitä osaamista hänen tulisi tuoda mukanaan? Mitä tehtäviä hän tekisi yrityksessäsi ja mitä omia töitäsi voisit siirtää hänelle?

Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen aloittaminen

Työsopimuksella syntyvät työsopimuslain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sekä työnantajalle että työntekijälle. Työsopimuksella määritetään siis ne ehdot, joilla työtä tehdään. Työsopimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, se voi olla kirjallinen, suullinen tai se voidaan tehdä sähköisessä muodossa

Palkka ja muut korvaukset

Työlainsäädännössä ei ole määritelty työntekijälle maksettavaa euromääräistä minimipalkkaa, mutta maksettavan palkan on työsopimuslain mukaan oltava tavanomainen ja kohtuullinen. Vaikka laki ei sääntele palkan määrää, työehtosopimuksissa sen sijaan on aina määritelty kyseisen toimialan minimipalkat sekä muita palkkaukseen liittyviä seikkoja, joista ei yleensä voida poiketa edes työntekijän kanssa sopimalla.

Työaika

Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan määräämällä työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Työaikaa on siis työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään. Työaikaa on myös aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan määräämällä työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Vapaat ja poissaolot

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä ajanjakso, jolta työntekijä voi saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Työnantajalla ei ole lain mukaan palkanmaksuvelvollisuutta perhevapaiden ajalta, mutta työnantaja voi olla velvollinen maksamaan palkkaa kyseisiltä ajanjaksoilta työ- tai työehtosopimuksen perusteella.

Työsuhteen haastavat tilanteet

Työsuhteen päättäminen on yksi työlainsäädännön ja työsopimussuhteen tarkimmin säädeltyjä osa-alueita. Työsuhteen päättäminen työnantajan toimesta vaatii aina laissa määritetyt edellytykset ja perusteet, jotta työsuhteen päättäminen voidaan tehdä oikein ja laillisesti.